วันที่ 9 สิงหาคม 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งแรกนี้ได้พาน้องๆ คนพิการมาทุกคน เพื่อฟังบรรยายจากอาจารย์หนุ่ย ศรัณ ยุวรรณะ บล็อกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก TK Park อย่างมากด้านสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้คนพิการในโครงการ

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะแบ่งคนพิการออกเป็น 2 กลุ่ม

  • ช่วงเช้า กลุ่มที่ 1 เข้ารับการอบรม/ กลุ่ม 2 เข้าห้องสมุดการเรียนรู้
  • ช่วงบ่าย กลุ่มที่ 2 เข้ารับการอบรม/ กลุ่ม 1 เข้าห้องสมุดการเรียนรู้

โดยกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนต้องทำการบ้านเดี่ยว ถึงประสบการณ์องตนเองที่ได้รับขอบพระคุณสถานที่ TK Park อย่างสูง