ลำดับกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ (1)


วันที่ 1 ธันวาคม 2558 @ วันงานพิธีเปิด “งานนัดพบแรงงานคนพิการ” ภายใต้กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ (ครั้งที่ 2)เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการขึ้นมา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ มีอาชีพในระบบของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจให้กับคนพิการ โดยนางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยหลายกิจกรรม มีนิทรรศการ การลงทะเบียนกรอกใบสมัครเพื่อรับเข้าสัมภาษณ์งาน มีการคัดกรองความพิการให้กับสถานประกอบการ มีงานเสวนาให้ความรู้กับคนพิการและสถานประกอบการ .....อ่านต่อ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 @ วันงานพิธีเปิด “งานนัดพบแรงงานคนพิการ” ภายใต้กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ (ครั้งที่ 1)เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการขึ้นมา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ มีอาชีพในระบบของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจให้กับคนพิการ โดยนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยหลายกิจกรรม มีนิทรรศการ การลงทะเบียนกรอกใบสมัครเพื่อรับเข้าสัมภาษณ์งาน มีการคัดกรองความพิการให้กับสถานประกอบการ มีงานเสวนาให้ความรู้กับคนพิการและสถานประกอบการ .....อ่านต่อ

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 @ วันงานพิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานปิดงานฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิตสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 @ โค้งสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยของน้องๆ กับการเรียน HTML5 กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการสำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการเรียน 3 หลักสูตร สำหรับหลักสูตร 3 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นั้น เข้มข้นถึงขนาดที่ต้องมีการเรียนเสริมสำหรับ 4 คน ที่บริษัท 9expert จำกัด กับหลักสูตรวิชา HTML5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมสุดท้ายของกลุ่มหลักสูตร 3 ในช่วง 2 วันสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ก่อนที่ทุกคนจะเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในวันจันทร์- อังคารที่ 19-20 ตุลาคม 2558 .....อ่านต่อ

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งที่ 2 นี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 2เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีประสบการณ์ตรงที่สามารถเลือก กำหนดชีวิตของตนเอง ด้วยการจัดกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 3 คน ไปร่วมรับฟังวิทยากรรับเชิญ จากบริษัท Datapro Computer System จำกัด (DCS) ซึ่งนอกจากจะมีการแนะนำธุรกิของบริษัท แล้วยังพา .....อ่านต่อ

วันที่ 9 กันยายน 2558 @ งานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ของผู้ประกอบการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเยี่ยมชมและรายงานความคืบหน้า "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 1: เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งแรกนี้ได้พาน้องๆ คนพิการมาทุกคน เพื่อฟังบรรยายจากอาจารย์หนุ่ย ศรัณ ยุวรรณะ บล็อกเกอร์แนวหน้าของประเทศไทยอีกท่านหนึ่ง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาก TK Park อย่างมากด้านสถานที่ฝึกอบรม ทั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ชีวิตให้คนพิการในโครงการ .....อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 @ พิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพาน ICT สำหรับคนพิการ" และการปฐมนิเทศคนพิการ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตเมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดงานพิธีเปิดการฝึกอบรมคนพิการ ตามโครงการ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีเปิดดังกล่าว .....อ่านต่อ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 @ งานทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการที่ศูนย์ฝึกอบรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดทดสอบความรู้ด้าน ICT คนพิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 หลังจากมีการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางส่งเสริมอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ ไปแล้วเมื่อ 29 พ.ค.58 และ 8-10 มิ.ย.58 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องด้านอาชีพคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และผู้มีประสบการณ์ แล้วนั้น .......อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ดังกล่าวจะเป็นการดำเนินการ ในการศึกษา สำรวจ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของคนพิการที่ต้องทำงานในสายงานด้านไอซีที หรือความต้องการของผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานราชการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องการงานด้านไอซีที  เพื่อนำมากำหนดกรอบแนวทางเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะทางด้านกิจกรรม และวิธีการปฏิบัติของกระทรวงฯ ที่จะนำไปใช้ในการให้บริการและสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถทำงานด้านไอซีทีได้ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ได้มีการจัดกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 ปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการ .....อ่านต่อ

วันที่ 8 มิถุนายน 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการ: นายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะส่งเสริม และสนับสนุนให้คนพิการทุกประเภทสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  ให้แก่คนพิการได้ จึงได้จัดให้มี กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้านICT สำหรับคนพิการ  ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICTโดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ .....อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 @ งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแนวทางในการส่งเสริมอาชีพด้าน ICT สำหรับ คนพิการนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น สำหรับกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลข่าวสารได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินชีวิตกับคนในสังคมมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากรูปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ รวมไปถึงสื่ออุปกรณ์ในชีวิตประจำวันได้ถูกพัฒนาเพื่อให้มีความสามารถในการเชื่อมโยง หรือเรียกดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก และรวดเร็วมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อีกมุมหนึ่งของสังคมที่ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ หรือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวได้อย่างสะดวก ซึ่งทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำทางด้าน .....อ่านต่อพิธีเปิดการฝึกอบรมคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 1
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 2
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

  
ICT4PWDs_Workshop_1_58-05-29_clip 3
งานประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558


อ่านบทความทั้งหมด:  2 ... 1