แกลลอรี่ภาพกิจกรรมนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์