วันที่ 20 กันยายน 2558 @ กิจกรรมนอกสถานที่สร้างประสบการณ์ชีวิตที่ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ด ราชประสงค์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ทางโครงการได้จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ให้กับคนพิการที่ร่วม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" โดยในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีประสบการณ์ตรงที่สามารถเลือก กำหนดชีวิตของตนเอง ด้วยการจัดกลุ่ม 8 กลุ่มๆ ละ 4-5 คน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 3 คน ไปร่วมรับฟังวิทยากรรับเชิญ จากบริษัท Datapro Computer System จำกัด (DCS) ซึ่งนอกจากจะมีการแนะนำธุรกิของบริษัท แล้วยังพาน้องคนพิการที่ทำงานกับทาง DCS มาเล่าประสบการณ์ให้น้องๆ ในโครงการได้ฟัง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ อีกด้วย


สามารถรับชมรับฟังประสบการณ์การเดินทางมายัง TK Park จากผลงานกลุ่มของน้องๆ ที่ลิงก์นี้ครับ http://ict4pwds.blogspot.com/2015/06/10.html