วันที่ 19 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

สำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ของวันสัมภาษณ์งาน มีกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล ด้านงานออนไลน์ หรือกลุ่ม COL (Central Online) และ SU (Support Unit) กับกลุ่มบริษัท CPF ของเครือ CP ได้มาร่วมสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น ตลอดทั้งช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ทุกบริษัท ทำการบ้านมาแล้วล่วงหน้าจาก resume ที่ได้รับในวันเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

พูดคุยกับทางผู้ประกอบการก่อนการสัมภาษณ์

กลุ่มบริษัทเครือเซ็นทรัลสัมภาษณ์คนพิการกลุ่มบริษัท CP สัมภาษณ์คนพิการ


กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลสัมภาษณ์รอบ 2


พูดคุยสรุปปกับกลุ่มเซ็นทรัล


ประชุมพูดคุยกับคนพิการหลังการสัมภาษณ์