วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 @ โค้งสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยของน้องๆ กับการเรียน HTML5 กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ

สำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการเรียน 3 หลักสูตร สำหรับหลักสูตร 3 คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์นั้น เข้มข้นถึงขนาดที่ต้องมีการเรียนเสริมสำหรับ 4 คน ที่บริษัท 9expert จำกัด กับหลักสูตรวิชา HTML5 ซึ่งเป็นวิชาเสริมสุดท้ายของกลุ่มหลักสูตร 3 ในช่วง 2 วันสุดท้าย ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ก่อนที่ทุกคนจะเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานในวันจันทร์- อังคารที่ 19-20 ตุลาคม 2558เรียนกันแบบเข้มข้น VIP 4 คน มากๆ
ตั้งใจเรียนกันสุดๆ


เบรค พักผ่อนๆ


เบรคทานอาหารว่าง