วันที่ 21 ตุลาคม 2558 @ วันงานพิธีเปิดการฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการจัดการเยี่ยมชม และรายงานความคืบหน้า การฝึกอบรมของ "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย ICT ประจำปีงบประมาณ 2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) โดยมี นางสมใจ ประเสริฐจีรังกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกียรติเป็นประธานปิดงานฝึกอบรม "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" ครั้งนี้

หลังจากมีการจัดฝึกอบรมให้กับคนพิการตามหลักสูตร 3 หลักสูตร คือ
  • หลักสูตรที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ
  • หลักสูตรที่ 2 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานสร้างสื่อโฆษณา
  • หลักสูตรที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานพัฒนาเว็บไซต์
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน กว่า 360 ชั่วโมง ที่คนพิการได้รับความรู้ อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ทุกคนจะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งอาชีพอิสระ และอาชีพงานประจำกับสถานประะกอบการ จาก 50 คน เข้มข้นเหลือ 43 คน ซึ่งตลอดการอบรม มีคนพิการที่ได้งานทำ จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่คนพิการมีคุณสมบัติความรู้ด้าน ICT และหลังการจบฝึกอบรม ทางโครงการยังมีการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

บรรยากาศภายในห้องพิธีปิด ทุกคนเตรียมตัวก่อนประธานมาถึงคุณปรีดา และคุณชนัญชิดา ซักซ้อมคิวน้องๆ ในการรับประกาศนียบัตรผอ.สมศรี หอกันยา กล่าวรายงาน และประกาศรายชื่อคนพิการ
เพื่อรับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมฯ
ผอ.สมใจ ประเสริฐจีรังกุล มอบใบประกาศนียบัตรฯ ให้กับคนพิการ
ตัวแทนคนพิการด้านร่างกาย กล่าวขอบคุณ
ผู้บริหารกระทรวงไอซีที และผู้เกี่ยวข้องตัวแทนคนพิการทางการได้ยิน กล่าวขอบคุณ
ผู้บริหารกระทรวงไอซีที และผู้เกี่ยวข้อง
ผอ.สมใจ ประเสริฐจีรังกุล กล่าวปิด ในพิธีปิดคนพิการมอบดอกไม้ ขอบคุณประธานและผู้บริหารกระทรวงไอซีที


ผู้บริหารกระทรวงไอซีทีถ่ายพร้อมร่วมกับทีมวิทยากรและผู้ช่วยฯ


ประธานถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคนพิการถ่ายภาพร่วมกันทั้งหมดหน้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์