วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 @ งานวันสัมภาษณ์งานคนพิการในกิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

สำหรับการอบรมความรู้ด้าน ICT สำหรับคนพิการ ใน "กิจกรรมเส้นทางอาชีพด้าน ICT สำหรับคนพิการ" นั้น มีการกิจกรรมพิเศษหลายกิจกรรม เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ ทักษะ และการมีงานทำ ของคนพิการอย่างมาก ดังนั้นขั้นตอนการสัมภาษณ์งานจึงเป็นอีกขั้นตอนที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะมีประโยชน์ต่อการมีงานทำ จึงได้มีการเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงเข้ามาสัมภาษณ์คนพิการโดยตรงก่อนที่จะมีการจัดงานวันนัดพบแรงงานคนพิการในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 2 ของวันสัมภาษณ์งาน บริษัทบิ๊กซี ทั้ง 3 หน่วยงานหลัก คือ บิ๊กซี Supercenter, บิ๊กซี market และ บิ๊กซี mini กับบริษัทมาราธอน จำกัด ได้มาร่วมสัมภาษณ์อย่างเข้มข้น ตลอดทั้งช่วงเช้าและบ่าย ทั้งนี้ทุกบริษัท ทำการบ้านมาแล้วล่วงหน้าจาก resume ที่ได้รับในวันเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

สำหรับในช่วงบ่ายยังมีการสัมภาษณ์งานผ่านทางโทรศัพท์เพิ่มเติมของบริษัท GTI จำกัด และพูดคุยกับคนพิการที่มีความสนใจจะทำงานกับบริษัท DCS จำกัด เพิ่มเติมอีกด้วย

พูดคุยกับบริษัท บิ๊กซี ก่อนการสัมภาษณ์งาน


คุณมาโนชญ์ บิ๊กซี ทำความเข้าใจกับน้องๆ ก่อนการสัมภาษณ์
บรรยากาศการสัมภาษณ์งานคนพิการในวันที่ 2ผอ.สมศรี หอกันยา ให้โอวาท คำแนะนำ ในการตัดสินใจเลือกที่ทำงานสัมภาษณ์เพิ่มเติมในช่วงบ่าย สำหรับคนพิการที่สนใจทำงานกับบิ๊กวีถ่ายภาพร่วมกันกับทางบริษัทบิ๊กซี
ประชุมพูดคุยกับคนพิการที่สนใจทำงานกับบริษัท DCS จำกัด